terug

Roy Pieters Gevolmachtigd Minister van Curaçao in Nederland

Door redactie op zaterdag 12 mei 2018

foto_roypieters2 Curaçaose Tilburger Roderick (Roy) Pieters wordt de nieuwe Gevolmachtigd Minister van Curaçao in Nederland. Hij is door partij Pueblo Soberano voor die post naar voren geschoven.

Roy Pieters (61) is geboren op Curaçao. Hij woont al 40 jaar in Tilburg, waar hij gestudeerd heeft en daarna is blijven wonen. Hij is gehuwd en heeft een dochter van 19. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau is Pieters al meer dan 35 jaar actief als vrijwilliger betrokken bij allerlei uiteenlopende zaken die van belang zijn voor de maatschappelijke positie van Antillianen en Arubanen in Nederland. Maar hij is niet alleen een belangenbehartiger puur sang. Mensen die met hem hebben gewerkt, weten dat hij een duidelijke eigen visie heeft over hoe hij zaken wil bereiken..

Voorzitter Sirkulo Antiyano Tilburg
Pieters is voorzitter van Sirkulo Antiyano Tilburg (SAT), de oudste Antilliaanse zelforganisatie in Nederland, die in november 2013 50 jaar bestaat. Helaas is de vereniging in moeilijk vaarwater geraakt doordat de gemeente Tilburg de subsidie aan SAT per 1 januari 2013 heeft ingetrokken.

Veel kennis van Nederlandse en Curaçaose samenleving
Volgens Helmin Wiels, partijleider van Pueblo Soberano, is het feit dat Pieters in het verleden voorzitter was van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCaN), en ook voorman van voorganger Landelijk Inspraakorgaan Antillianen (LIA), een van de belangrijkste redenen waarom hij voor deze post naar voren geschoven is. Ook heeft hij veel kennis van zowel de Nederlandse- als de Curaçaose samenleving en heeft hij een uitgebreid netwerk in Nederland, aldus Wiels.

Aanstelling is economisch voordelig
Maar ook het feit dat Pieters al in Nederland woont, speelde volgens de PS-leider een rol bij zijn voordracht. Volgens Wiels is het economisch voordeliger om iemand in Nederland als gevolmachtigd minister aan te stellen, dan om iemand met zijn hele gezin vanuit Curaçao naar Nederland over te vliegen. Ook BAAT vindt Pieters een uitstekende kandidaat voor het Gevolmachtigd Ministerschap omdat hij optimaal aan de functiecriteria voldoet.

Ervaring als bestuurder
Pieters is directeur/mede-eigenaar van Ad Interim Management and Organisation Consultants BV en heeft als bestuurder, manager en consultant veel ervaringen met begeleiding van veranderingsprocessen bij bedrijven, overheden, profit en non-profit organisaties, en GGZ-instellingen.

Officiële vertegenwoordiging van Curaçao in Nederland

Het ’Curaçaohuis’ (het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister) met de Gevolmachtigde Minister aan het hoofd is gevestigd in Den Haag en is de officiële vertegenwoordiging van Curaçao in Nederland. Als Gevolmachtigd Minister van Curaçao is Pieters ook lid van de Ministerraad van het Koninkrijk. Deze Rijksministerraad wordt gevormd door de ministers van de Nederlandse regering samen met de Gevolmachtigd ministers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Op deze manier neemt de Gevolmachtigde Minister van Curaçao deel aan politiek overleg in Nederland over Koninkrijksaangelegenheden, zoals internationale verdragen, defensie aangelegenheden en zaken die te maken hebben met de Nederlandse nationaliteit. Ook behartigt hij de belangen van Curaçaoënaars in Nederland.

BAAT is trots
Het bestuur van BAAT is uiteraard erg trots dat een Curacaoēnaar uit de Curaçaos Tilburgse gemeenschap voor deze belangrijke functie naar voren is geschoven. Wij wensen hem veel succes!


Website BAAT013 stopt ermee. Dat heb je hier kunnen lezen.
We sluiten af door nog een aantal weken succesvolle artikelen uit het verleden opnieuw te plaatsen. Bovenstaand artikel verscheen dus al eerder op deze site.


Pingbacks and trackbacks (1)+

Reacties zijn gesloten